Kontakt

Vi som ingår i Skolbiblioteksgruppen är:

Christer Holmqvist f.d Skolbibliotekskonsulent, Stockholms utbildningsförvaltning
holmqvist.christer@gmail.com  0735-011464 Twitter: Omvärldsbevakning skolbibliotek http://twitter.com/Tratte

Vad jag gjort
Tidigare lärare, skolbibliotekarie och skolbibliotekskonsulent. Arbetat i olika typer
av skol- och gymnasiebibliotek sedan 1976.
Sedan 1988 till pensionering 2011 som skolbibliotekskonsulent

Medverkat i 5 böcker om faktaböcker för skolan, liksom ett antal andra boktipsböcker.
Föreläst om skolbiblioteksutveckling på många ställen i Sverige, Finland och Baltikum.
Särskilt arbetat med informationssökning och källkritik
Ordförande i SkolbibliotekÖst 2000-2010.
Sköter Skolbiblioteksgruppens Facebokssida

Anette Holmqvist f.d Undervisningsråd, Skolverket
anette.holmqvist@gmail.com  073-181 34 92 Twitter: Skolbibliotek.se Omvärldsbevakning skolbibliotek http://twitter.com/skolbibliotek Facebook Skolbibliotek.se: https://www.facebook.com/skolbibliotek Instagram: Skolaobibliotek https://www.instagram.com/skolaobibliotek/

Vad jag gjort
Utbildad bibliotekarie (Bibliotekshögskolan i Borås 1981-1983) Arbetat som först grundskolebibliotekarie (1983-1984) och sedan som gymnasiebibliotekarie 1984-2000. Under åren 2000-2020 anställd på Skolverket (2000 -2003 som expert), Myndigheten för skolutveckling (2003-2008 som webbredaktör) och Skolverket (2008-2020, från 2012 undervisningsråd).
Den 1 juli 2020 gick jag i pension, men arbetar som timanställd på Skolverket under hösten 2020.

På Skolverket och Myndigheten för skolutveckling utvecklade jag webbtjänsten Kolla källan, en startpunkt för skolors arbete med medie- och informationskunnighet. För det arbetet fick jag priset Det gyllene förstoringsglaset 2019. Från 2011 och framåt arbetade jag med skolbiblioteksfrågan, allt från webbinformation till att arrangera konferenser, hålla i referensgrupper och skriva remissvar. Jag är Skolverkets expert i utredningen Stärkta skolbibliotek och läromedel.

Medverkat i ett antal böcker om källkritik och skolbibliotek.
Föreläst om källkritik och skolbibliotek över hela landet.
Tillsammans med Fredrik Ernerot sköter jag twitterkontot Skolbibliotek.se och Facebooksidan Skolbibliotek.se (där deltar även Anita Höglund, Botkyrka som moderator)

BiaBirgitta Alm f.d Skolbibliotekskonsulent, Stockholms utbildningsförvaltning
alm.birgitta@gmail.com  0732-107849

Vad jag gjort
Jag har arbetat som bibliotekarie och bibliotekskonsulent sedan 1972,fram till 2008, då jag gick i pension.
Jag har erfarenhet av en lång rad biblioteksverksamheter ( social, invandrar,sjukhus, pr)
men mitt starkaste engagemang har alltid funnits inom barn- och skolbiblioteksområdet.

De senaste tio åren av min yrkestid fördelades mellan ca två år som vårdskolebibliotekarie i Maputo i Mocambique,ca två är som PR-bibliotekarie på Internationella biblioteket i Stockholm och sex år som skolbibliotekskonsulent i Stockholms stad.

Jag är också ordförande för föreningen Mammadamm, vars syfte är att belysa vilken viktig roll högläsning har för barns- och ungdomars läsförståelse. Se vidare www.mammadamm.se

Birgitta Wallmark f.d Skolbibliotekskonsulent, Stockholms utbildningsförvaltning
bwallmark@gmail.com  070-7271886

Vad jag gjort
Arbetat som bibliotekarie mellan 1976 och 2011 på olika typer av bibliotek.
Större delen av tiden med inriktningen skolbibliotek, IT och lärande. Först ca 15 år
som skolbibliotekarie och sedan som skolbibliotekskonsulent vid Stockholms
utbildningsförvaltning i 20 år.

Som skolbibliotekskonsulent har jag stöttat skolorna i Stockholm i utvecklingen av deras skolbibliotek.

Mina huvudintressen har varit införande av digitala resurser, datorisering av bokbestånd, planering av
skolbibliotekslokaler och förnyelse av bokbestånden, hålla kurser för skolbibliotekspersonal och lärare både
praktiska och teoretiska om skolbibliotekets roll i undervisningen och hur man sköter det.
Arbetet har skett både på den enskilda skolan och centralt.
Jag har varit med om att bygga upp ett antal modellskolbibliotek med datoriserad katalog, utlåning
och andra digitala resurser. Genom detta har jag fått en omfattande kunskap om olika datasystem, som
kan vara intressanta att använda.
Styrelsemedlem i Föreningen SkolbibliotekÖst sedan starten.

 

Anne LAnne Ljungdahl f.d Skolbiblioteksutvecklare Västerås stads barn- & utbildningsförvaltning ab.ljungdahl@gmail.com
0702-226496

Vad jag gjort
Jag har arbetat som 1:e bibliotekarie, chef för Västerås stads barn-  och ungdomsbibliotek, konsulent och biblioteksutvecklare  1976 fram till 2015, då jag gick i pension.
Jag har erfarenhet av en lång rad biblioteksverksamheter (social, länsbibliotek, sjukhus). Mitt starkaste engagemang har alltid funnits inom barn-, förskola- och skolbiblioteksområdet.
Jag har medverkat i Litteraturfrämjandets jury för årets stipendium till en barn- och ungdomsförfattare -91–92, Augustprisets jury för svenska barn- och ungdomsbok -93–94, Ottilia Adelborgspriset till bästa svenska kvinnliga illustratör -00–15 samt elektor till Augustprisets svenska skönlitterära bok 2015.

Böcker jag gett ut
”Boklek” (En bok för alla) -91 och -93, ”Den röda Språktråden 0-7 år rapport om kompetensutveckling”(Länsbiblioteket i Västmanland)-98,  ”Från kruka till burk, vad är ett modernt skolbibliotek?” (Västerås stad)-00, ”Läsdagboken” (En bok för alla)-01, ”Matematiskt ABC” (eget förlag)-05 samt ”Den glada boken, framtidens skolbibliotek” (BTJ förlag)-09. Medverkat i ”Spelar skolbibliotek någon roll?” (Uppsala universitet)-09.

Utmärkelser jag fått
Årets svenska barnbibliotekarie-97, Västerås stads pedagogiska pris-03, Bibliotekstjänst stipendium för främjande av barn och ungdomars läsning-04 och Myndigheten för tillgängliga mediers Amypris-14.

De senaste 25 åren av min yrkestid har jag arbetat med utvecklingsfrågor främst genom  Västerås stads barn- och utbildningsförvaltning.

 

 

 

  Vid behov finns även andra personer med olika kompetenser att tillgå.