Home » Kontakt

Kontakt

Vi som ingår i Skolbiblioteksgruppen är:

BiaBirgitta Alm f.d Skolbibliotekskonsulent, Stockholms utbildningsförvaltning
alm.birgitta@gmail.com  0732-107849

Vad jag gjort
Jag har arbetat som bibliotekarie och bibliotekskonsulent sedan 1972,fram till 2008, då jag gick i pension.
Jag har erfarenhet av en lång rad biblioteksverksamheter ( social, invandrar,sjukhus, pr)
men mitt starkaste engagemang har alltid funnits inom barn- och skolbiblioteksområdet.

De senaste tio åren av min yrkestid fördelades mellan ca två år som vårdskolebibliotekarie i Maputo
i Mocambique,ca två är som PR-bibliotekarie på Internationella biblioteket i Stockholm och
sex år som skolbibliotekskonsulent i Stockholms stad.

För närvarande är jag med i styrelsen för svenska IBBY (Inernational Board on Books för Young People),
som arbetar för att öka kunskapen om all den spännande litteratur som finns att upptäcka utanför
våra egna gränser. Se vidare www.ibby.se .

Jag är också ordförande för föreningen Mammadamm, vars syfte är att belysa vilken viktig roll
högläsning har för barns- och ungdomars läsförståelse. Se vidare www.mammadamm.se


Birgitta Wallmark
f.d Skolbibliotekskonsulent, Stockholms utbildningsförvaltning
bwallmark@gmail.com  070-7271886

Vad jag gjort
Arbetat som bibliotekarie mellan 1976 och 2011 på olika typer av bibliotek.
Större delen av tiden med inriktningen skolbibliotek, IT och lärande. Först ca 15 år
som skolbibliotekarie och sedan som skolbibliotekskonsulent vid Stockholms
utbildningsförvaltning i 20 år.

Som skolbibliotekskonsulent har jag stöttat skolorna i Stockholm i utvecklingen av deras skolbibliotek.

Mina huvudintressen har varit införande av digitala resurser, datorisering av bokbestånd, planering av
skolbibliotekslokaler och förnyelse av bokbestånden, hålla kurser för skolbibliotekspersonal och lärare både
praktiska och teoretiska om skolbibliotekets roll i undervisningen och hur man sköter det.
Arbetet har skett både på den enskilda skolan och centralt.
Jag har varit med om att bygga upp ett antal modellskolbibliotek med datoriserad katalog, utlåning
och andra digitala resurser. Genom detta har jag fått en omfattande kunskap om olika datasystem, som
kan vara intressanta att använda.
Styrelsemedlem i Föreningen SkolbibliotekÖst sedan starten.


Christer Holmqvist
f.d Skolbibliotekskonsulent, Stockholms utbildningsförvaltning
holmqvist.christer@gmail.com  0735-011464 Twitter: Omvärldsbevakning skolbibliotek http://twitter.com/Tratte

Vad jag gjort
Tidigare lärare, skolbibliotekarie och skolbibliotekskonsulent. Arbetat i olika typer
av skol- och gymnasiebibliotek sedan 1976.
Sedan 1988 till pensionering 2011 som skolbibliotekskonsulent

Medverkat i 5 böcker om faktaböcker för skolan, liksom ett antal andra boktipsböcker.
Föreläst om skolbiblioteksutveckling på många ställen i Sverige, Finland och Baltikum.
Särskilt arbetat med informationssökning och källkritik
Ordförande i SkolbibliotekÖst 2000-2010.

Sköter Skolbiblioteksgruppens Facebokssida

 

Anne LAnne Ljungdahl f.d Skolbiblioteksutvecklare Västerås stads barn- & utbildningsförvaltning ab.ljungdahl@gmail.com
0702-226496

Vad jag gjort
Jag har arbetat som 1:e bibliotekarie, chef för Västerås stads barn-  och ungdomsbibliotek, konsulent och biblioteksutvecklare  1976 fram till 2015, då jag gick i pension.
Jag har erfarenhet av en lång rad biblioteksverksamheter (social, länsbibliotek, sjukhus). Mitt starkaste engagemang har alltid funnits inom barn-, förskola- och skolbiblioteksområdet.
Jag har medverkat i Litteraturfrämjandets jury för årets stipendium till en barn- och ungdomsförfattare -91–92, Augustprisets jury för svenska barn- och ungdomsbok -93–94, Ottilia Adelborgspriset till bästa svenska kvinnliga illustratör -00–15 samt elektor till Augustprisets svenska skönlitterära bok 2015.

Böcker jag gett ut
”Boklek” (En bok för alla) -91 och -93, ”Den röda Språktråden 0-7 år rapport om kompetensutveckling”(Länsbiblioteket i Västmanland)-98,  ”Från kruka till burk, vad är ett modernt skolbibliotek?” (Västerås stad)-00, ”Läsdagboken” (En bok för alla)-01, ”Matematiskt ABC” (eget förlag)-05 samt ”Den glada boken, framtidens skolbibliotek” (BTJ förlag)-09. Medverkat i ”Spelar skolbibliotek någon roll?” (Uppsala universitet)-09.

Utmärkelser jag fått
Årets svenska barnbibliotekarie-97, Västerås stads pedagogiska pris-03, Bibliotekstjänst stipendium för främjande av barn och ungdomars läsning-04 och Myndigheten för tillgängliga mediers Amypris-14.

De senaste 25 åren av min yrkestid har jag arbetat med utvecklingsfrågor främst genom  Västerås stads barn- och utbildningsförvaltning.

 

 

 

  Vid behov finns även andra personer med olika kompetenser att tillgå.