Home » Skolbiblioteken under coronakrisen

Skolbiblioteken under coronakrisen

Skolbiblioteken under coronakrisen
Skolbibllioteken under coronakrisen – vad skolbibliotekarierna berättade för Skolverket.
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar…/skolbibliotekarie/skolbiblioteken-under-coronakrisen