Home » Statisti­ken­kä­ten är utskic­kad

Statisti­ken­kä­ten är utskic­kad

I början av januari varje år skickar KB ut förfrågan om Sveriges officiella biblioteksstatistik till de offentligt finansierade biblioteken. Läs mer på KB:s webbplats.