Home » Värdet av skolbiblioteket

Värdet av skolbiblioteket

I filmen Värdet av skolbibliotek berättar rektor Angela Svensson på Sjöängsskolan i Älvsjö i Stockholm om hur en skolbiblioteksplan kan påverka utvecklingen på skolan och på vilket sätt skolbibliotekarien Helene Andersson Thörnfeldt bidrar till elevernas lärande. Se filmen som tagits fram av Pedagog Stockholm.